Đối tác

FES bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 1990. Kể từ đó, viện có quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức Việt Nam.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sự hợp tác giữa FES Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) nhằm đào tạo các nhà báo, ví dụ đào tạo liên quan đến chủ đề môi trường. Trong những năm gần đây được thực hiện thông qua các cuộc đối thoại giữa AJC và Deutsche Welle Global Ideas.

xem trang của AJC 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) hợp tác với Viện FES Việt Nam thực hiện đối thoại chính trị quốc tế. Để tăng cường quá trình đổi mới và thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng, FES Việt Nam mời các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam, từ các chính trị gia cấp cao và các quan chức của Bộ cho đến các chuyên gia cao cấp để gặp gỡ và trao đổi với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                xem trang của ĐCSVN

Bộ Tư pháp và Đại học Luật Hà Nội

FES Việt Nam và trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) tổ chức ngày Pháp luật Đức – Việt hàng năm. Đây là dịp để các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam thảo luận về các chủ đề có tính thời sự và tầm quốc tế.

xem trang của ĐH Luật

Quốc hội

FES Việt Nam hợp tác với Quốc hội Việt Nam từ năm 2000. Sự hợp tác này nhằm mục đích tăng cường tính liên kết và sức mạnh của Quốc hội nói chung và sự hỗ trợ khoa học nói riêng cũng như công tác của các Ủy ban trong Quốc hội. Các nghiên cứu chung đã được tiến hành để chuẩn bị cho cuộc tranh luận của quốc hội và hội thảo đã được tổ chức cùng với sự tham gia của cả hai quốc gia và đại biểu quốc tế.

xem trang của Quốc hội

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (VGCL)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) là cơ quan chủ quản của các tổ chức công đoàn. Các chương trình hợp tác lâu dài giữa FES Việt Nam và VGCL tập trung vào quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo vệ người lao động tại nơi làm việc và các tổ chức có tính chất ba bên. Hầu hết các hoạt động gần đây tập trung vào thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.

xem trang của TLĐLĐ VN

Công đoàn Công Thương Việt Nam (VUIT)

Công đoàn Công Thương (VUIT) là một đối tác quan trọng của FES Việt Nam. Từ năm 1998, tập huấn giảng viên công đoàn vẫn là một khía cạnh quan trọng trong hợp tác với các công đoàn tiền nhiệm của VUIT (VNUIT). Năm 2003, Viện FES Việt Nam bắt đầu một dự án chung gọi là "Quản lý thay đổi" cùng với DaimlerChrysler, Công đoàn Công Thương và Công đoàn Kim khí Đức (IG Metall). Dự án nhằm mục đích giới thiệu các phương pháp chuyển đổi thành công từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, trọng tâm hỗ trợ chủ yếu về vấn đề tổ chức. 

xem trang của VUIT

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là đối tác đầu tiên của FES tại Việt Nam. Kể từ năm 1990 quá trình hợp tác này là hỗ trợ chính cho các hoạt động của FES. Việc hợp tác hiện nay tập trung vào phát triển kinh tế và xã hội của các nước, vai trò của xã hội dân sự, các nỗ lực hội nhập khu vực nói chung và các khía cạnh xã hội của ASEM nói riêng.

xem trang của VUFO

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ