Đối thoại chính trị và Cải cách xã hội

Hoạt động của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Đức và trên toàn thế giới dựa trên các giá trị tự do, công bằng xã hội và đoàn kết. Hướng tới các giá trị này, FES đang hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế, xã hội và chính trị với tên là Đổi mới đã được chính phủ Việt Nam khởi xướng vào năm 1986.

Thông qua đối thoại chính trị viện FES tạo điều kiện đối thoại về quá trình phát triển chính trị, xã hội và kinh tế ở Đức, Việt Nam, Châu Âu và Châu Á. Các vấn đề được đề cập có phạm vi trải rộng. Đó là những cuộc thảo luận về các mô hình kinh tế xã hội và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cũng như điểm mạnh và thách thức của các hình thức quản trị xã hội dân chủ và chủ nghĩa xã hội.Hơn nữa, vai trò của các đảng chính trị, phương tiện truyền thông đại chúng, quốc hội và xã hội dân sự là những chủ đề nổi bật tại các hội thảo. Thông qua các diễn đàn, các chuyên gia với kiến thức nền về chính trị, thực tiễn và học thuật tham gia chia sẻ kinh nghiệm của họ và do đó góp phần vào những nỗ lực cải cách của Việt Nam.

Trong tiến trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế đang diễn ra, các vấn đề môi trường toàn cầu và lao động di cư không dừng lại ở biên giới quốc gia. Cùng với đô thị hóa và tăng trưởng dân số, những xu thế này dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng về xã hội và văn hóa. Trong quá trình đó, Việt Nam đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa hội nhập toàn cầu và giữ gìn bản sắc chính trị, xã hội và văn hóa riêng của mình.

Để thiết kế quá trình hội nhập mang tính công bằng xã hội, FES hướng tới mục tiêu trở thành một nguồn lực quan trọng và đáng tin cậy cho các đối tác nước sở tại và thúc đẩy quan hệ đối tác trong khu vực.

Tin tức

05.02.2021

Ranh giới giữa sử dụng công nghệ để quản lý người lao động và sử dụng công nghệ để kiểm soát người lao động là rất nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với FES,…


More

14.01.2021

Chuyển đổi xã hội-sinh thái tại các thành phố châu Á là một cách để đạt được các mục tiêu về khí hậu và phát triển toàn cầu. Là khu vực có mật độ dân…


More

30.10.2020

Việt Nam vừa bổ sung thêm một nội dung trong bản cập nhật Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) thuộc khuôn khổ Công ước khung Liên Hiệp Quốc về biến…


More

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ