Liên hệ

FES Việt Nam

Trưởng Đại diện

Ông Timo Rinke
timo.rinke(at)fes.de

Giám đốc dự án Khí hậu và Năng lượng khu vực châu Á

Franziska Schmidtke
franziska.schmidtke(at)fes.de  

Quản lý chương trình

Bà Nguyễn Thị Hà Giang
giang.nguyen(at)fes.de

Quản lý chương trình

Bà Trần Hồng Hạnh
hanh.tran(at)fes.de

Quản lý chương trình

Ông Phạm Hùng Sơn 
son.phamhung(at)fes.de

Quản lý chương trình

Bà Nguyễn Thanh Thúy
thuy.nguyen(at)fes.de

Quản lý chương trình
Dự án Khí hậu và Năng lượng

Bà Phạm Thị Bích Ngà
nga.pham(at)fes.de

Quản lý chương trình

Dự án Khí hậu và Năng lượng

Ông Nguyễn Thành Vinh
vinh.nguyen(at)fes.de

Quản lý chương trình
Dự án IKI: Green Youth Labs 

Bà Nguyễn Hoàng Ngân
ngan.nguyen(at)fes.de

Quản lý văn phòng và tài chính

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
hien.nguyen(at)fes.de

Quản lý tài chính
Dự án Khí hậu và Năng lượng

Bà Phan Mỹ Liên
lien.phan(at)fes.de

Kế toán
Dự án IKI: Green Youth Labs

Bà Vũ Ngọc Huyền
huyen.vungoc(at)fes.de 

Thư ký

Bà Vũ Thị Xuyên (nghỉ thai sản đến 08.2024)
mail.vietnam(at)fes.de

Thư ký

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu (đến 08.2024)
mail.vietnam(at)fes.de

Trợ lý chương trình

Ông Nguyễn Tùng Lâm 
lam.nguyentung(at)fes.de

Trợ lý chương trình

Bà Hoàng Thị Phương Thảo 
thao.hoang(at)fes.de

Lái xe

Ông Phạm Hoàng Giang
giang.phamhoang(at)fes.de

Tạp vụ

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Tạp vụ

Bà Nguyễn Thị Đào

Văn phòng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam

Chỉ dẫn

Văn phòng viện Friedrich-Ebert-Stiftung nằm tại trung tâm Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại số 7 Bà Huyện Thanh Quan. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng xem bản đồ dưới đây:

Vị trí

Open Street Map

The protection of your data is important for us.
Click on "Activate" to allow us requesting Open Street Map servers to show map.

Activate

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ