Chào mừng tới văn phòng viện Friedrich-Ebert-Stiftung Việt Nam

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung là một tổ chức phi chính phủ của Đức, hoạt động phi lợi nhuận và trung thành với các tư tưởng dân chủ xã hội. Hãy tham quan trang web của chúng tôi để tìm hiều nhiều hơn về cơ cấu, các lĩnh vực hoạt động cũng như là các đối tác của viện tại Việt Nam.chi tiết

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ

Đối thoại chính trị và Cải cách xã hội

Đối thoại chính trị và Cải cách xã hội

Hoạt động của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Đức và trên toàn thế giới dựa trên các giá trị tự do, công bằng xã hội và đoàn kết. Hướng tới các giá trị này, FES đang hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế, xã hội và chính trị với tên là Đổi mới đã được chính phủ Việt Nam khởi xướng vào năm 1986. More

Chính sách xã hội và Quyền của Người lao động

Chính sách xã hội và Quyền của Người lao động

Để đảm bảo khía cạnh xã hội trong phát triển kinh tế, cần phải có tổ chức công đoàn có năng lực và trách nhiệm đại diện cho quyền lợi đích thực của đoàn viên. Friedrich-Ebert-Stiftung là một phần của phong trào lao động dân chủ Đức và quảng bá các giá trị và các mối quan tâm của mình ra nước ngoài. More

Công bằng kinh tế và Phát triển bền vững

Công bằng kinh tế và Phát triển bền vững

Quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam không chỉ đưa đến thành công to lớn về tăng trưởng kinh tế, mà còn làm giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói và thiết lập một xã hội thịnh vượng. More

Biến đổi khí hậu, Năng lượng, và Môi trường

Biến đổi khí hậu, Năng lượng, và Môi trường

Việt Nam không chỉ là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên toàn thế giới mà còn chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hóa nhanh và không bền vững. More

FES Việt Nam trên Facebook

FES Việt Nam trên Facebook

Để hiểu rõ hơn về FES Việt Nam, hãy dõi theo chúng tôi và nhấn "thích" trên trang Facebook. More

FES Kết nối

FES Kết nối

FES kết nối các nguồn thông tin và chia sẻ các tin tức, bài viết liên quan đến các buổi thảo luận và câu chuyện mang tính thời sự được đăng tải trên mạng lưới quốc tế của Viện. More

FES trên Youtube

FES trên Youtube

Xem nhiều video hơn từ danh mục phát trên Youtube của FES. More

Tạp chí IPS

Tạp chí IPS

Tạp chí IPS là một diễn đàn tích cực đưa ra những vấn đề về chính trị trên trường quốc tế và tại châu Âu. More