Tuyển dụng, chương trình học bổng và thực tập

Tuyển dụng

Bạn muốn làm việc trong một môi trường đa văn hóa cùng với một đội ngũ năng động?

Xem các thông tin tuyển dụng và quy trình nộp đơn tại đây


Chương trình thực tập

Văn phòng FES Việt Nam mang đến cơ hội thực tập cho các bạn trẻ đến từ Việt Nam và Đức.

Để biết thông tin cụ thể, hãy nhấn vào đây


Chương trình học bổng

Bạn quan tâm đến chương trình học bổng của chúng tôi?

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ