FES tại Việt Nam

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) mở văn phòng đại diện ở Việt Nam tại Hà Nội vào năm 1990. Viện là một trong những tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Là một quỹ chính trị, chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc thúc đẩy công bằng xã hội và sự tham gia vào chính trị. Trong khuôn khổ các tiêu chí đó, chúng tôi hỗ trợ quá trình cải cách có tên gọi “Đổi mới” mà Chính phủ Việt Nam khởi xướng vào năm 1986.

Sự hợp tác chặt chẽ và lâu bền với các đối tác sở tại tạo nên trụ cột chính trong hoạt động của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam. Các tổ chức đối tác Việt Nam của FES là những nhân tố trung tâm trong các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế và giáo dục chính trị. Trong quá trình hợp tác với các đối tác sở tại, Viện Friedrich-Ebert-Stiftung nhấn mạnh định hướng hợp tác theo nhu cầu. Do vậy, tất cả các dự án của FES đều tập trung hoàn toàn vào những nhu cầu và mong muốn đối thoại chính trị của đối tác. 

Viện FES sử dụng các phương pháp đa dạng để thúc đẩy thảo luận và trao đổi kinh nghiệm quốc tế. Cụ thể hơn là việc thực hiện và xuất bản các nghiên cứu và báo cáo về các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm, tổ chức các hội thảo, hội nghị cũng như mời các chuyên gia quốc tế tới Việt Nam và đưa các đoàn nghiên cứu sang Đức và châu Âu.

Video: Dân chủ xã hội là gì?

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ