Về

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) được thành lập vào năm 1925 và là quỹ chính trị lâu đời nhất của Đức. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, trung thành với các tư tưởng dân chủ xã hội. More

Sứ mệnh của chúng tôi tại Việt Nam

Sứ mệnh của chúng tôi tại Việt Nam

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) mở văn phòng đại diện ở Việt nam tại Hà Nội vào năm 1990. Viện là một trong những tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. More

Chương trình học bổng, thực tập

Chương trình học bổng, thực tập

Khuyến khích các tài năng trẻ là một trong những nguyên tắc sáng lập của FES. Những suất học bổng đầu tiên được trao cho các cá nhân trẻ tuổi tài năng đến từ giai cấp công nhân tham gia tích cực trong phong trào dân chủ... More

Liên hệ

Liên hệ

Văn phòng viện Friedrich-Ebert-Stiftung nằm tại trung tâm Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại số 7 Bà Huyện Thanh Quan. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng xem bản đồ dưới đây. More

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail.vietnam(at)fes.de

Nhân sự & Liên hệ