Liên hệ

Văn phòng FES Việt Nam

Trưởng Đại diện

Mr. Axel Blaschke
axel.blaschke(at)fes-vietnam.org

Giám đốc Dự án Khí hậu và Năng lượng châu Á

Mrs. Franziska Schmidtke 
franziska.schmidtke(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên

Nguyễn Thị Hà Giang

giang.nguyen(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên

Trần Hồng Hạnh
tran.hong.hanh(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên

Phạm Hùng Sơn

son.pham(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên

Nguyễn Thanh Thúy
thuy(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên
Dự án Khí hậu và Năng lượng

Phạm Thị Bích Ngà
nga.pham(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên
Dự án Khí hậu và Năng lượng

Nguyễn Thành Vinh
vinh.nguyen(at)fes-vietnam.org

Điều phối viên
Dự án Green Youth Labs

Nguyễn Hoàng Ngân

ngan(at)fes-vietnam.org

Quản lý tài chính và văn phòng

Nguyễn Thị Thu Hiền
hien(at)fes-vietnam.org

Quản lý tài chính
Dự án Khí hậu và Năng lượng

Phan Mỹ Liên
lien(at)fes-vietnam.org

Kế toán
Dự án Green Youth Labs

Vũ Ngọc Huyền
huyen.vu(at)fes-vietnam.org

Thư ký văn phòng

Vũ Thị Xuyên
mail(at)fes-vietnam.org

Trợ lý dự án

Nguyễn Tùng Lâm 
pa(at)fes-vietnam.org

Hoàng Thị Phuong Thảo
thao.hoang(at)fes-vietnam.org

Tài xế

Phạm Hoàng Giang
giang(at)fes-vietnam.org

Tạp vụ

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Đào

Văn phòng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam

Chỉ dẫn

Văn phòng viện Friedrich-Ebert-Stiftung nằm tại trung tâm Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại số 7 Bà Huyện Thanh Quan. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng xem bản đồ dưới đây:

Vị trí

Open Street Map

The protection of your data is important for us.
Click on "Activate" to allow us requesting Open Street Map servers to show map.

Activate

Friedrich-Ebert-Stiftung
Văn phòng Việt Nam 

7 Bà Huyện Thanh Quan
Ba Đình 
Hà Nội  - Việt Nam
Hòm thư 44

+84   24 38455108
+84   24 38452631

mail(at)fes-vietnam.org
 

back to top