Thông báo

Viện FES duy trì trang web này để giúp tăng cường sự tiếp cận của công chúng tới thông tin về những sáng kiến của viện FES và Việt Nam nói chung. Mục tiêu của chúng tôi là truyền tải thông tin đúng lúc và chính xác. Nếu có lỗi được phản ánh, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi đó.

Tuy nhiên, viện FES không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với tài liệu trên trang web này. Những tài liệu này là:    

  • thông tin chung, và không có ý chỉ định đến các tình huống cụ thể của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; 
  • không nhất thiết là thông tin toàn diện, đầy đủ, chính xác hay cập nhật 
  • đôi khi có liên kết tới nguồn web khác mà viện FES không có kiểm soát, và vì thế viện FES không chịu trách nhiệm; 
  • không chuyên hay có tính chất tư vấn pháp lý (nếu cần tư vấn cụ thể, bạn nên tham khảo chuyên gia với trình độ phù hợp).

Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu gián đoạn gây ra bởi các lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, một số dữ liệu hay thông tin trên trang web có thể  được tạo hoặc cấu trúc dưới các tập tin hay định dạng mà có thể có lỗi, và chúng tôi không thể đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hay ảnh hưởng bởi các vấn đề như vậy.Viện FES không chịu trách nhiệm khi các vấn đề như trên là hệ quả của việc sử dụng trang web này hay các trang web liên kết khác..

Khuyến cáo này không phải để hạn chế trách nhiệm pháp lý của viện FES trước các quy định trong luật cũng như không loại trừ trách nhiệm đối với các vấn đề có thể không bao gồm trong luật.

Thông báo bản quyền

© Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009-2015

Được phép đăng lại thông tin khi có cung cấp nguồn rõ ràng.

Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and indicate clearly any restrictions on use. 


Webanalytics

This website uses Matomo, a web analytics open-source software. Matomo uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address anonymized prior to its storage) will be stored on the server of the service provider in Germany. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.

back to top